[Epub] ↠ Çocukluğun Soğuk Geceleri Author Tezer Özlü – Marjoriejane.co.uk

Çocukluğun Soğuk Geceleri pdf Çocukluğun Soğuk Geceleri , ebook Çocukluğun Soğuk Geceleri , epub Çocukluğun Soğuk Geceleri , doc Çocukluğun Soğuk Geceleri , e-pub Çocukluğun Soğuk Geceleri , Çocukluğun Soğuk Geceleri b022e39bfeb Tezer Zl N N Bu Ilk Roman , Ya Am N Yaln Zca Ba Lang C N Olu Turmakla Kalmayan, S Rekli D N Len, Belki De Hi K Lamayan Ocuklu U Yans T Yor Yeti Kinlerin, Topk Ocuklu A Oldu U Gibi, Farkl L A Da Aman Vermeyen D Nyas Na Kar Yazar An Lar N Plak Ger Ekli Ine S N Yor


10 thoughts on “Çocukluğun Soğuk Geceleri

 1. says:

  nk sinir hastal da bula c bir ey Hem yle mikrop almakla de il, bir insan n umutsuzlu unu derinden alg lamakla bile ge ebilir S.40


 2. says:

  larda kar la yordum hep zl yle Ama sonra ba ka eylere dal p, onu unutup k yordum Sonunda bir arkada m sayesinde ge ti gelime ve iyi ki de ge ti Kendisinden hi bir ey beklemedi im halde bana ok ey veren bir yazar oldu.Tezer zl , kendi an lar n anlat rken beni de geriye g t rd 07.45 vapurunda i erde yer bulamay p, kafamda bere, boynumda atk , eldivenlerim y z nden sayfalar evirmekte zorlanarak ba lad m okumaya Belki de bundan dah larda kar la yordum hep zl yle Ama sonra ba ka eylere dal p, onu ...


 3. says:

  Yazar n psikolojisinin bozuklugundan dolayi daha yogun ve derin bir yaklasim bekledim ancak bu bozukluk kitaba derinlikten daha ok da n kl k olarak yans m K t m bence degil, ancak t rk edebiyat nda bu kitaba b y k bir yer vermek mantikli degil.


 4. says:

  o u sanal ortamda birka kula a g zel gelen c mlesi s rekli c mb zlanan bu kitab n, Tezer zl n n ocukluk y llar ndan beri devam eden ak l hastal n n, onu seven insanlar kullanmas n n ve duygusuzca kalp k rmas n n, cinselli e banal ...


 5. says:

  Kitap bittikten sonra Tezer zl y ara t rd m lgin ve bir o kadar zorlu hayat ndan kesitleribir kurgu ya da anlam b t nl olmaks z n ka da ge irmi E er zya am ndan izler ta masayd belki daha az be enirdim Genel olarak kasvetli ve s k c buldum.


 6. says:

  Problemim stream of consciousness degilmis demek ki. Ne guzel nokta virgul kullarak ve gereginden uzun cumlelerden kacinarak da bu tarz anlatilabiliyormus demek Kisacik kitap ama ne cok sey anlatmis REM uykusunda ruya gorur gibi oluyor insan Evet depresif, karanlik, ama ne cesaret isteyen konulara el atmis Daha kucucuk yasta bastirilmis ic gudulerinin, butun hayatina yansimasini hic cekinmeden ve cirkinlestirmeden anlatmis Kisacik.Roman olmaz dedim 65 sayfadan ama, tam olmasi gereken uz Problemim stream of consciousness degilmis demek ki. Ne guzel nokta virgul kullarak ve gereginden uzun cumlelerden kacinarak da bu tarz anlatil...


 7. says:

  K sa ama yorucu bir kitap Sayfa say s altm k s r tek seferde okumaya m sait diye elime ald m, bitirdi imde kafam u ulduyordu Ya ad n ve d nd n oldu u gibi kaleme d km , o y zden biraz sert.


 8. says:

  65 Sayfaya bir d nya s m hemen herkesin bir d nemine damgas n vurmu bunal mlar n ve ya am g lerinin haritas gibi


 9. says:

  Her ne kadar ben d rt y ld z vermi olsam da daha fazlas n hak ediyor Tezer zl.Benzer t rlerde okudum ama yine de kitab n ak ok farkl geldi, ba karakter nerede ne yap yor ok kar t rd m okurken Kitab n en ne kan zelli i yazar n i tenli i lgimi eken k s mlardan biri de ba taki rahiplerle okudu u okuldu Ayr ca S m, G nk, Bunni gibi isimler T rkiye deki Rumlar n kulland isimler mi yoksa ba ka bir ey mi anlayamad m Kitaplarda yazar n anlatt kitaplar not al p okuma karar a Her ne kadar ben d rt y ld z vermi olsam da daha fazlas n hak ediyor Tezer zl.Benzer t rlerde okudum ama yine de kitab n ak ok farkl geldi, ba karakter nerede ne yap yor ok kar t rd m okurken Kitab n en ne kan zelli i yazar n i tenli i lgimi ...


 10. says:

  erik olarak bu kitab nda daha ok ya ad eylerden bahsetmi Ya am n Ucuna Yolculuk adl eserinde daha ok i d nyas n ele alm , Ya am n Ucuna Yolculuk adl kitab kadar sarsmad beni bu y zden Ya ad klar n , ocuklu unu, ili kilerini, hissiyatlar n okumak, yine ok keyifliydi Bu kad n okurken ister istemez i imdeki o bunal m tekrar tekrar ortaya k yor Bu kitab nda hastanedeki an lar n da aktarmas bana ok farkl eyler hat rlatt ve hatta Tezer in u c mlesiyle destekleyeyim b erik olarak bu kitab nda daha ok ya ad eylerden bahsetmi Ya am n Ucuna Yolculuk adl eserinde daha ok i d nyas n ele alm , Ya am n Ucuna Yolculuk adl kitab kadar sarsmad beni bu y zden Ya ad klar n , ocuklu unu, ili kilerini, hissiyatlar n okumak, yine ok keyifliydi Bu kad n okurken ister istemez i imd...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *