[Epub] ↠ Kino Lika Author Damir Karakaš – Marjoriejane.co.uk


Kino Lika quotes Kino Lika, litcharts Kino Lika, symbolism Kino Lika, summary shmoop Kino Lika, Kino Lika 45a01108 Knjiga Pri A KINO LIKA Jedna Je Od Onih Koje Idu Do Kraja Nekima Se, Bojim Se, Ne E Svidjeti Karaka Eva Radikalnost I Njegovo Stalno Vibriranje Na O Trici Izme U Jako Alosnog I Jako Smje Nog KINO LIKA Ba Kao I Istoimeno Zagreba Ko Kino Nije Nikakav Glamour.


10 thoughts on “Kino Lika

 1. says:

  S gledali ta e kog itaoca kojemu fali iskustvo poznavanja odre enih krajeva Hrvatske, mogao bih knjigu baciti u sme e jer nema anse da shvatim najmanju mrvicu njenog teksta No, budu i da osobno poznajem Damira Karaka a te da sam barem malo kolovan u knji evnosti dvaju naroda e ke i hrvatske , moram re i da sam totalno odu evljen ovom zbirkom.Ono to netko zove pretjerivanjem, ja zovem estokim humorom Ono to netko zove naravi Li ana, ja zovem ovjekovom naravi itaju i o apsurdnim i sve u svemu tu nim doga ajima, prisjetio sam se prizora s moga rodnog sela, a moram re i da da nisu na e planine Beskidi nego Velebit, skroz bih mogao misliti da je pisac na.Sje am se pri a u kojim su neki alki i po ebali kravu u njenim govnima, kako je neki tip o ivio u pogrebnom poduze u te svih onih oravih i ru nih cura ija je jedina strast bila to prije roditi bebu i to bilo s kim Karaka opisuje na estok na in ove pojave koje su na, recimo slavenskom, selu veoma este i potpuno obi ne Razlika je...


 2. says:

  Okeeeej, ovo je bio totalni crnjak Dopalo mi sei nije Mislim da je nekome iz grada te ko shvatiti da svijet i ljudi koje je Karaka nastanio u ovom kinu zbilja postoje i da ovakve pri e nisu ni ta udno u tom okru enju I sjajno je to prenio dijalekt, stanje svijesti i situacije zbog kojih sam se nekoliko puta zapitala u kojem je ...


 3. says:

  Interesantna knjiga, iako ne vrhunsko tivo U grubim, jako slikovitim, crticama opisuje karakter Li ana koriste i se njihovim dijalektom, naizgled jako precizno imaju i u vidu da u Lici nikad nisam bila ne mogu garantirati ni da je to zaista karakter Li ana, niti njihov dijalekt, ali djeluje vjerodostojno Interesantan spoj minimalisti kog stila i ekspresionisti kog pristupa pri anju pri e Na momente zanimljiva, na momente pretjerana, pomalo odvratna, ova zbirka pri a je u svak...


 4. says:

  Film mi je ak i boljiOdli an crni humor u ponekim pri ama, kao i dobro ocrtavanje pojedinih likova, u nekima isto pretjerivanje i nimalo smije an, ak jadan poku aj crnog humora Solidna trojka.


 5. says:

  Bio sam darezljiv


 6. says:

  Ima tu dobrih slika, sjajnih ak, no ukupan dojam mi nije ne to Nedostaje mi tkiva koje povezuje, ponekad i dubljeg smisla koje se kroz pojedine dijelove nazire.


 7. says:

  raw.


 8. says:

  Bohu el mi p m e v hlav po d zn la jako ruda z ostravy, co je zna n ru iv element.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *