!!> PDF / Epub ☉ Nepobozkaná ✩ Author Miroslava Varáčková – Marjoriejane.co.uk

Nepobozkaná chapter 1 Nepobozkaná , meaning Nepobozkaná , genre Nepobozkaná , book cover Nepobozkaná , flies Nepobozkaná , Nepobozkaná def27d2f3d28c Reed Cia Itate Mi Najob Benej Ieho Rom Nu Miroslavy Var Kovej , Dr Ite Ky Panta Rhei Awards Za Ml De N Cku Knihu Roka 2017 Dominika M Sladk Ch Estn S A Na Krku Ni Na Obzore Iaden Frajer, Iadne Rande A U By Bodol Aj Prv Bozk Ve Je Posledn Nepobozkan Druh Ka No Potom Sa Z Ista Jasna Zjav Na Obzore Arkan Sexy Tvrt K, S Ktor M Mus Nasilu Str Vi N Cvik Na Jeho Stu Kov A Dobrovo Ne Chod K Nemu Na Kurz Sebaobrany Arkan Jej Plne Pobl Zni Hlavu, No Dom A Si Nie Je Ist , I Pr Ve Tento Chalan S Kr Snymi O Ami A Nevyspytate Nou Povahou Jej M Strhn N Lepku Nepobozkanej Dominika Chce Naozaj Za I Nezabudnute N Prv Rande, Prv Bozky A Koloto Neopakovate N Ch Z Itkov Bude Arkan Ten Prav


10 thoughts on “Nepobozkaná

 1. says:

  Je i mne sa to p ilo Kone ne kniha, v ktorej hrdinke nepad na hlavu cel svet, len sa zamilovala Chutn , mil , nen siln Uverite n , iadne ve k drama, len tak norm lny pubert lny ivot Popravde som v hlavnej hrdinke mohol spozna svoje spolu ia ky zo strednej Naozaj Tomuto hovor m prav letn tanie.


 2. says:

  akala som, e ma tak sladku k a romantick somariny lies na nervy Ale nestalo sa, bolo to ve mi pekn , mil a ve mi pr jemne itate n Skvel bolo, e to mala nejak ten zvrat, lebo inak by to bolo ako uva ka Hlavne mlad m ro n kom sa to bude p i .


 3. says:

  Za ala som to ta cez Noc v kn hkupectve A keby som nebola tak neskuto ne unaven za p r hod n by bolo po tom takto mi to trvalo v podstate jeden de Ale ni to nemen na tom, e sa to talo ahko a r chlo A vlastne oce ujem, e koniec ve mi pon kal neskuto n dr mu na koniec, ale autorka odlolala a nespravila z toho americk napodobeninu Bolo stra ne mil zaspom na si na asy strednej koly Predsa len to nie je a v to k ch knih ch Nie slovensk stredn koly Aj ke teda ja som rozhodne nechodievala faj iev...


 4. says:

  Mirka v dy vie ako zauja a ani t to kniha nie je v nimkou Okrem pr behu, ktor padne do h ad ika nejedn ho diev a a a obsahuje ve a kr snych my lienok, ktor by si viacer mali vzia k srdcu a ani ja nie som v nimkou, je mnoho autorov, ktor po ase omrzia, ...


 5. says:

  Ve mi mil , sladk , tenk oddychovka, ktor sa presne hodila na moju chv kov pauzu od fantasy a YA Skvel , itate n t l p sania, suprov hlavn hrdinka a tajomn chalan D o viac si pria D Naozaj podaren a Mirka Var kov je jednozna ne pod a m a jedna z najlep ch slovensk ch autoriek


 6. says:

  Velmi pekna kniha Z nazvu som cakala nieco trosku odlisne, ale pacilo sa mi to aj takto Postavy boli sympaticke a celemu pribehu nechybal vtip aj ked to hrdinovia nemali vzdy najlahsie


 7. says:

  Napriek tomu, e som k nej pristupovala sk r skepticky ako s prive k m o ak van m i nad en m napriek tomu, e ur ite nie som cie ov vekov skupina napriek tomu, e m m raz to ko rokov ako hlavn hrdinka napriek tomu, e to bolo miestami sladulink a uleten napriek tomu v etk mu som si tanie u vala A nehanb m sa za to Neskuto ne som si pri tejto knihe odd chla, vypla mo no aj nostalgicky zaspom nala na vlastn stu kov a kolsk asy a neskuto ne sa nasmial...


 8. says:

  Pekn pr beh.Ja u tak to knihy ve mi ne tam preto e hlavne hrdinky sa spr vaj na facku a aj ke viem, e aj ja som t ka bola D neskuto ne ma to vyt a tak e u tak to knihy id v inou mimo m a ale vedela som e Mirkina kniha bude in.U som ju raz tala a vtedy ma to ve mi bavilo a inak to nebolo ani teraz.V hlavnej hrdinke som sa na la a zaspom nala som na to ak to bolo ke som mala 16 a myslela som si e moje probl my s najv ie na svete a ni ich neprekon.Nie je to len tak oby ajn pr beh,to by ...


 9. says:

  Pr beh, ktor vo mne vyvolal zmie an pocity Knihu som si hne zamilovala Vtedy som e te ani nevedela e kniha my plne zmen poh ad na l sku L ska, ktor sa tam preber mi pr de a stra ne re lna Ako keby ka d chv u by som to mohla za i aj ja Dominika sama uk zala e ona bola bez n deje Ale ke do jej ivota vtrhol arkan, v etko zmenil Za ala sa pri om c ti in V dy ke ho uvidela cel sa triasla a sama nevedela o zo sebou V etko to bolo hor ie ke sa s n m za ala astej ie stret va V dy ju dr dil,doberal ale Dominika sa pri om za ala viacej c ti pr jemne Ka d mlad diev a by chcelo za i tento pocit a ja samozrejme nie som v nimkou keby som t to knihu mala zhrnu do jednej vety bola by to t to Kniha uk e e ka d diev a n jde niekde svoj l ska a mo no aj vtedy ke to bude najmenej aka.D fam e viacej ud zau...


 10. says:

  Viete, neviete.Mil kniha, presne opisuje poh ad diev a a na l sku, prv l sku Aj ke neviem, i na 16 ro n sa nespr vala tro ku divne Budi , vtipn sc nky, arkan nevyznala som sa z neho niekedy.Jednoduch tanie, tak jednohubka, ktor zhltnete za jeden ve er ke sa posna te


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *