➼ Iza riječi Author Nives Opačić – Marjoriejane.co.uk10 thoughts on “Iza riječi

  1. says:

    Izdava je Matica hrvatska, ZGB 2005.Nisam nikad mislio da u pro itati i ta od Nives Opa i , stare luzerice Ali kad sam gra anin svijeta, galaksija, kometa i svih drugih planeta I ne patim do etiketa.Jezi kojeg koristi dio je sfere popularno znanstvenog stila Knjiga je u biti zbir njezinih kolumna napisanih za Vijenac s po etka nultih Tipi an novinarsko znanstveni ir pisanja esto spominje Bibliju te se otkriva kao stara narika a Ove sam se godine 1 rujna slu ajno zatekla u Litvi i do ivjela po etak njihove kolske godine Sve su kole bile oki ene dr avnim zastavama Ondje se kola i u itelji jo po tuju Po etak kole je dan za pam enje Na svakom koraku mlade i mu ka i enska s cvije em u rukama Nigdje nisam vidjela toliki svakodnevni promet cvije em kao u balti kim zemljama Kad su ve svi lokali zatvoreni, pa i oni kolodvorski, cvje arnice rade Kao to je kod nas kafi do kafi a...


  2. says:

    Moram priznati da za autoricu i njene kolumne nisam ni ula, jer Vijenac nisam nikad imala priliku vidjeti, sve dok nisam jednom igrom slu aja u Profila uzela ovu knjigu u ruke i malo je prolistala.Ve par stranica me jako zainteresiralo, tako da sam je se bez puno razmi ljanja odlu ila i kupiti, iako nemam obi aj kupovati non fiction Autorica bi se sigurno zgrozila nad mojom uporabom engleskog termina, a ovaj je jo uz to i hrvatski non fiction kojeg ja naj e e povezujem sa na im nesretnim kolskim ud benicima o rije ima iz hrvatskog jezika i narje ja , od kojih velika ve ina polako tone u zaborav.Premda zvu i suhoparno, kolski, zapravo nije jer je autorica temu svake kolumne vrlo vje to i lijepo povezala s nekim anegdotama iz v...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Iza riječi download Iza riječi, read online Iza riječi, kindle ebook Iza riječi, Iza riječi 9acbe20e33b4 Nakon Dva Rasprodana Knji Na Izdanja Majstorski Napisanih Kolumni O Porijeklu, Zna Enju, Stru Noj I Ku Noj Uporabi Poznatih Ili Manje Poznatih, Svakodnevnih Ili Zaboravljenih Rije I, Matica Hrvatska Objavljuje I Tre E Izdanje Jezikoslovnoga Hita Nives Opa I U Odnosu Na Prethodna Dva Izdanja Knjige Iza Rije I, Tre E Je Izdanje Dopunjeno Kazalom Pojmova.